HBR HOLDINGS

SỰ KIỆN
Giảng viên Langmaster “rèn mình” với Unlock Your Power 2023
Giảng viên Langmaster “rèn mình” với Unlock Your Power 2023
Chương trình “Langmaster - Unlock Your Power 2023” được phát động nhằm tạo phong trào để giảng viên, trợ giảng có những trải nghiệm chinh phục cột mốc mới, chiến thắng bản thân, từ đó thấu hiểu tâm lý và đồng hành cùng học viên tốt hơn trong quá trình học tiếng Anh. Thử thách diễn ra với 4 chặng: Khởi động, Chiến hoặc biến, Đốt thuyền và Vượt ngưỡng.
Hỗ trợ trực tuyến
">