Địa chỉ

201 Đường Cầu Giấy, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội