Seminar: Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng đột phá trên mạng xã hội

“Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng đột phá trên mạng xã hội” là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất năm 2023 của Trường doanh nhân HBR, với sự góp mặt của 10 diễn giả là KOLs nổi tiếng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực.

“Xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng đột phá trên mạng xã hội” là một trong những sự kiện có quy mô lớn nhất năm 2023 của Trường doanh nhân HBR, với sự góp mặt của 10 diễn giả là KOLs nổi tiếng trong việc xây dựng thương hiệu cá nhân và phát triển kinh doanh ở rất nhiều lĩnh vực. Bao gồm: 

Mr. Tony Dzung - Chủ tịch HBR Holdings

Mr. Nguyễn Tất Kiểm - Chủ tịch TAKI Group

Mr. Nguyễn Mạnh Hà - Chủ tịch THINK BIG Group

Ms. Vũ Diệu Thúy - Founder & CEO Kolin Academy

Ms. Đỗ Kim Yến - Chủ tịch PHẠM KIM Group

Mr. Nguyễn Tuấn Hưng - Chủ tịch THEANH28 Entertainment

Ms. Mến Nguyễn - Chủ tịch GBM Group

Ms. Hằng Túi - Chủ tịch PAQ Group

Ms. Trâm Tạ - Chủ tịch Trâm Tạ Group

Ms. Phùng Thái Học - Chủ tịch TAT Academy

Thông qua phần chia sẻ của 10 diễn giả, sau 2 ngày, hơn 1000 học viên tham dự cho biết đã đúc kết thêm được nhiều kiến thức, bài học giá trị để tạo dựng một hình ảnh cá nhân chuyên nghiệp; từ đó phát triển hệ thống bán hàng đột phá trên mạng xã hội. 

 

Các bài viết cùng chủ đề