Content - Marketing

Content - Marketing
Vĩnh Phúc, Bá Hiến

- Tìm hiểu và nắm bắt tất cả các dự án, các phân khúc về sản phẩm của Công ty. - Xây dựng các chiến lược phát triển nội dung đáp ứng cho các chiến dịch Marketing: - Biên tập nội dung, hình ảnh, video… cho các chiến dịch Marketing phù hợp với từng thông điệp Ban Lãnh đạo đưa ra. - Biên tập nội dung truyền thông trên các kênh truyền thông của Công ty (tin tức nội dung trên website, trên mạng xã hội facebook, email, nội dung PR bên ngoài, seeding...). Mở rộng các kênh chưa khai thác nếu có. - Định hướng, kiểm soát nội dung các công việc liên quan đến copywriter của team. - Chuyên viết bài PR về lĩnh vực BĐS và các dự án của Công ty. - Xây dựng nội dung cho sản phẩm: + Thu thập thông tin, hình ảnh sản phẩm để đăng tải. + Phối hợp làm việc với các phòng ban thu thập thông tin phục vụ tốt cho công việc. + Phối hợp với các team khác thuộc phòng ban MKT (thiết kế, clip, truyền thông…) để khai triển các chiến dịch Quảng cáo. + Đề xuất kế hoạch biên tập viên nội dung phục vụ channel...

 

x

 

Marketing
Fulltime
2,222,222 - 22,222,222 VNĐ
20
Hỗ trợ trực tuyến
">